Cách tìm tiểu bang Hoa Kỳ từ chữ viết tắt để làm Dropshipping với Amazon – Shopify

Với công việc bán hàng bằng phương thức Dropshipping tại Amazon hoặc Shopify. Đôi khi bạn sẽ lúng túng bởi khách hàng thường viết tắt tên của tiểu bang trong khai báo đặt hàng. Để hàng của bạn gởi đi bảo đảm không bị thất lạc, bên dưới đây là tổng hợp những chữ viết tắt tiểu bang của Hoa Kỳ. Mong rằng với bảng diễn giải này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng đặt hàng một cách chính xác nhất từ AliExpress, hoặc bất cứ nhà cung cấp nào khác.

Bảng tổng hợp chữ viết tắt tiểu bang Hoa Kỳ

Chữ viết tắt bưu điện thì tương tự như mã đơn vị hành chính ISO 3166-2 cho tất cả 50 tiểu bang.

Viết tắtFIPSTiểu bang
AL01Alabama
AK02Alaska
AZ04Arizona
AR05Arkansas
CA06California
CO08Colorado
CT09Connecticut
DE10Delaware
FL12Florida
GA13Georgia
HI15Hawaii
ID16Idaho
IL17Illinois
IN18Indiana
IA19Iowa
KS20Kansas
KY21Kentucky
Viết tắtFIPSTiểu bang
LA22Louisiana
ME23Maine
MD24Maryland
MA25Massachusetts
MI26Michigan
MN27Minnesota
MS29Mississippi
MO28Missouri
MT30Montana
NE31Nebraska
NV32Nevada
NH33New Hampshire
NJ34New Jersey
NM35New Mexico
NY36New York
NC37Bắc Carolina
ND38Bắc Dakota
Viết tắtFIPSTiểu bang
OH39Ohio
OK40Oklahoma
OR41Oregon
PA42Pennsylvania
RI44Rhode Island
SC45Nam Carolina
SD46Nam Dakota
TN47Tennessee
TX48Texas
UT49Utah
VT50Vermont
VA51Virginia
WA53Washington
WV54Tây Virginia
WI55Wisconsin
WY56Wyoming

Các mã số này không trùng với 13 chữ viết tắt bưu điện đơn vị hành chính Canada.

Các mã số khác

Chữ viết tắtMã số tiểu bang FIPSNơi
DC11Washington, D.C.

Vùng quốc hải Hoa Kỳ

Chữ viết tắtMã số tiểu bang FIPSNơi
AS60Samoa thuộc Mỹ
GU66Guam
MP69Quần đảo Bắc Mariana
PR72Puerto Rico
VI78Quần đảo Virgin thuộc Mỹ
UM(Xem ở đây cho từng đảo)Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ UM là mã số FIPS theo mẫu tự. Tuy nhiên Bưu điện Hoa Kỳ không dùng tên “Các đảo nhỏ xa của Hoa Kỳ vì thư tín đến các đảo này thường được trung chuyển gián tiếp (sử dụng PR, HI, AA hay AP).

Các quốc gia liên kết tự do

Viết tắtMã số tiểu bang FIPSNơi
FM64Liên bang Micronesia
MH68Quần đảo Marshall
PW70Palau

Thư tín quân đội

Viết tắtMã số tiểu bang FIPSNơi
AA Lực lượng vũ trang tại châu Mỹ (trừ Canada)
AE Lực lượng vũ trang tại châu Âu
Lực lượng vũ trang tại Canada
Lực lượng vũ trang tại Trung Đông
Lực lượng vũ trang tại châu Phi
AP Lực lượng vũ trang tại Thái Bình Dương

Các mã số không còn dùng

Viết tắtMã số tiểu bang FIPSNơi
CM Quần đảo Bắc Mariana đổi thành MP năm 1988 để theo chuẩn ISO 3166-1 và mã số FIPS theo mẫu tự.
CZ Vùng kênh đào Panama
TT Lãnh thổ Ủy thác các đảo Thái Bình Dương
PI Quần đảo Philippine

Một số Aliexpress Coupon codes sử dụng ngay

Aliexpress-coupon-code Aliexpress-coupon-code Aliexpress-coupon-code

Vài sản phẩm có thể Dropship ít cạnh tranh:

1 Comment
  1. Reply
    Tổng hợp những site cashback (hoàn tiền) hấp dẫn khi mua hàng để Dropshipping - Kiếm Tiền Bền Vững July 21, 2018 at 7:53 pm

    […] mô hình Dropshipping nói chung, và Dropshipping với Amazon nói riêng, đều quan tâm đến nguồn hàng. Bởi đây là yếu tố then […]

    Leave a reply

    [the_ad id="24"]