Ý nghĩa chữ viết tắt tiểu bang Hoa Kỳ

Cách tìm tiểu bang Hoa Kỳ từ chữ viết tắt để làm Dropshipping với Amazon – Shopify

Với công việc bán hàng bằng phương thức Dropshipping tại Amazon hoặc Shopify. Đôi khi bạn sẽ lúng túng bởi khách hàng thường viết tắt tên của tiểu bang trong khai báo đặt hàng. Để hàng của bạn gởi đi bảo đảm không bị thất lạc, bên dưới đây là tổng hợp những chữ viết tắt tiểu bang của Hoa Kỳ. Mong rằng với bảng diễn giải này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng đặt hàng một cách chính xác nhất từ AliExpress, hoặc bất cứ nhà cung cấp nào khác.

Bảng tổng hợp chữ viết tắt tiểu bang Hoa Kỳ

Chữ viết tắt bưu điện thì tương tự như mã đơn vị hành chính ISO 3166-2 cho tất cả 50 tiểu bang.

Viết tắt FIPS Tiểu bang
AL 01 Alabama
AK 02 Alaska
AZ 04 Arizona
AR 05 Arkansas
CA 06 California
CO 08 Colorado
CT 09 Connecticut
DE 10 Delaware
FL 12 Florida
GA 13 Georgia
HI 15 Hawaii
ID 16 Idaho
IL 17 Illinois
IN 18 Indiana
IA 19 Iowa
KS 20 Kansas
KY 21 Kentucky
Viết tắt FIPS Tiểu bang
LA 22 Louisiana
ME 23 Maine
MD 24 Maryland
MA 25 Massachusetts
MI 26 Michigan
MN 27 Minnesota
MS 29 Mississippi
MO 28 Missouri
MT 30 Montana
NE 31 Nebraska
NV 32 Nevada
NH 33 New Hampshire
NJ 34 New Jersey
NM 35 New Mexico
NY 36 New York
NC 37 Bắc Carolina
ND 38 Bắc Dakota

 

Viết tắt FIPS Tiểu bang
OH 39 Ohio
OK 40 Oklahoma
OR 41 Oregon
PA 42 Pennsylvania
RI 44 Rhode Island
SC 45 Nam Carolina
SD 46 Nam Dakota
TN 47 Tennessee
TX 48 Texas
UT 49 Utah
VT 50 Vermont
VA 51 Virginia
WA 53 Washington
WV 54 Tây Virginia
WI 55 Wisconsin
WY 56 Wyoming

Các mã số này không trùng với 13 chữ viết tắt bưu điện đơn vị hành chính Canada.

Các mã số khác

Chữ viết tắt Mã số tiểu bang FIPS Nơi
DC 11 Washington, D.C.

Vùng quốc hải Hoa Kỳ

Chữ viết tắt Mã số tiểu bang FIPS Nơi
AS 60 Samoa thuộc Mỹ
GU 66 Guam
MP 69 Quần đảo Bắc Mariana
PR 72 Puerto Rico
VI 78 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ
UM (Xem ở đây cho từng đảo) Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ UM là mã số FIPS theo mẫu tự. Tuy nhiên Bưu điện Hoa Kỳ không dùng tên “Các đảo nhỏ xa của Hoa Kỳ vì thư tín đến các đảo này thường được trung chuyển gián tiếp (sử dụng PR, HI, AA hay AP).

Các quốc gia liên kết tự do

Viết tắt Mã số tiểu bang FIPS Nơi
FM 64 Liên bang Micronesia
MH 68 Quần đảo Marshall
PW 70 Palau

Thư tín quân đội

Viết tắt Mã số tiểu bang FIPS Nơi
AA   Lực lượng vũ trang tại châu Mỹ (trừ Canada)
AE   Lực lượng vũ trang tại châu Âu
Lực lượng vũ trang tại Canada
Lực lượng vũ trang tại Trung Đông
Lực lượng vũ trang tại châu Phi
AP   Lực lượng vũ trang tại Thái Bình Dương

Các mã số không còn dùng

Viết tắt Mã số tiểu bang FIPS Nơi
CM   Quần đảo Bắc Mariana đổi thành MP năm 1988 để theo chuẩn ISO 3166-1 và mã số FIPS theo mẫu tự.
CZ   Vùng kênh đào Panama
TT   Lãnh thổ Ủy thác các đảo Thái Bình Dương
PI   Quần đảo Philippine

Một số Aliexpress Coupon codes sử dụng ngay

Aliexpress-coupon-code Aliexpress-coupon-code Aliexpress-coupon-code

Vài sản phẩm có thể Dropship ít cạnh tranh:

0 thoughts on “Cách tìm tiểu bang Hoa Kỳ từ chữ viết tắt để làm Dropshipping với Amazon – Shopify”

  1. Pingback: Tổng hợp những site cashback (hoàn tiền) hấp dẫn khi mua hàng để Dropshipping - Kiếm Tiền Bền Vững

Leave a Comment

Your email address will not be published.